EAB saadaan tuhotuksi maassa tehokkaalla rokotuskampanjalla.