Operaatio hopeakilpi

Vuonna 2278 pidetyssä vuosittaisessa UNSF:n pääkokouksessa (PK-78) käsitteltiin kaikki merkittävimmät uhat jotka uhkaavat UNSF:n hallinnoimia vastuualueita. Yksi näistä uhista oli Orioniksessa sijaitsevan Alfa tukikohdan komentaja Tim Mellickin alueella ilmenneet levottomuudet. Levottomuuksien yhteydessä Alfa tukikohdassa on todettu kaikkiaan kahdeksan kuolemantapausta joista ensimmäinen tapahtui 22.6 2277. Kuolemantapauksien luonteen vuoksi UNSF:n hallinto päätti PK-78:n yhteydessä parantaa alueen turvallisuutta lisäämällä väliaikaisesti turvajoukkojen määrää sekä perustamalla uuden tukikohdan 180km etelään Iso-Britannian Randall-tukikohdasta. Nyt, lähes kaksi vuotta kestäneiden valmistelujen jälkeen rakennusprojekti on vihdoin käynnistynyt ja tukikohta Alfa 2:n rakennustyöt on aloitettu.  

Operaation tavoite

Operaatio hopeakilven tavoite on tarjota uskottava puolustus ja turva rakennusprojektiin osallistuvalle henkilökunnalle koko projektin keston ajaksi (n. kuukausi) sekä avustaa Alfa tukikohdan henkilökuntaa alueen tutkimuksissa rakennusprojektin ajan.

Operaation toteutus

Alfa 2:een sijoitetaan 20 henkinen joukkue avaruusjääkäreitä jonka tavoite on turvata tukikohdan henkilökunnan ja materiaalin turvallisuus rakennusprojektin ajan ympärivuorokautisesti. Joukkue osallistuu tarvittaessa tukikohdan rakennustöihin sekä sotilaallisiin harjoituksiin mikäli operaation aikataulu sen sallii. Joukkueen rakennustöistä vastaa rakennusprojektin johtaja ja fyysisistä harjoituksista osaston johtaja. Vapaa-ajan ohjelmasta vastaavat joukkueiden kersantit. Ylin määräysvalta operaatio Alfa kilvessä on komentaja Tim Mellickillä. Operaatiossa avustavat tarvittessa Alfa tukikohdan turvallisuusjoukot.

Komennukset

Operaatio Alfa kilpeen osallistuva henkilökunta on siirretty kevytristeilijä UNSF Orionin, UNSF Lyrian ja UNSF Poseidonin erikoisjoukoista. Miehistöstä muodostetaan UNSF:n yhdeksännen pataljoonan alaisuudessa toimiva tukikomppania yksi. Tehtävään on valittu seuraava kokoonpano:

Operaation henkilöstö

Joukkuejohtaja Luutnantti  Rex Harper UNSF Poseidon
Kersantit Kersantti

Kersantti

Kersantti

Fen Starna

Javier de Ocula

* Ei valittu *

UNSF Orion

UNSF Orion

UNSF Lyria

Kiväärimiehet Alikersantti

Sotamies

Sotamies

Albert Collier

Fiona Marston

Karen Sho

UNSF Lyria

UNSF Lyria

UNSF Poseidon

Konekiväärimiehet Sotamies

Sotamies

Sotamies

Sergio Demilt

Ali Hadir

Max Shellman

UNSF Orion

UNSF Lyria

UNSF Lyria

Tark’ampuja Sotamies Kim Toyomori UNSF Poseidon
Raskasase ekspertit Alikersantti

Alikersantti

Sotamies

Sotamies

Sotamies

Jeff Card

Allard Caron

Roy Burga

Hector Cain

Brian Luzzietti

UNSF Lyria

Cape Verde

UNSF Lyria

UNSF Orion

UNSF Lyria

Lääkintämiehet Sotamies

Sotamies

Bruce Levin

Angela Simmons

UNSF Orion

UNSF Poseidon

Elektronisen sodankäynnin ekspertti Sotamies Oren Martinez UNSF Lyria
Kommando Alikersantti Tanya Royer UNSF Lyria