Pääsuunnittelija:

Teksti:
Oikoluku:

Taide:Betatestaus:

Sami Majanen         e-mail

Sami Majanen
Aleksi Sahala
Toni Kyrönlampi
Kimmo Rantala
        e-mail

Aleksi Syrjämäki      e-mail

Ben Nunez             Kotisivut
Matt Wood           
Kotisivut
Iisac Hannaford     
Kotisivut
Victor Navone       
Kotisivut
Phil Saunders        
Kotisivut
Ville Pekkola
Sami Majanen

Aleksi Syrjämäki
Otso Rasimus
Kimmo Rantala
Antti Sohlman
Tero Myhrberg